Gezocht: whatsappjes

van Nederlandse jongeren (12 t/m 23 jaar)

[alléén jouw berichten, niet die van je gesprekspartner]

 

Project

Taalkundig onderzoek naar WhatsApp-berichten, om de volgende vragen te beantwoorden: hoe wijkt de digi-taal die gebruikt wordt in whatsappjes af van het Standaardnederlands? En hoe verschillen whatsappjes talig gezien van sms’jes, chats en tweets?

Prijzen

Onder alle inzenders worden cadeaubonnen verloot. Hoe meer WhatsApp-gesprekken je inzendt, hoe groter je kans op een prijs! Let op: je komt alléén in aanmerking voor de prijzen als je ook het toestemmingsformulier volledig ingevuld opstuurt.

Voor meer informatie, zie ouders/verzorgers van deelnemers van 12 t/m 17 jaar en deelnemers van 18 t/m 23 jaar.

Logo CLSLogo NWO