Gezocht: Facebookberichten

van Nederlandse jongeren (12 t/m 23 jaar)

[alléén berichten van je tijdlijn, niet van je privéchats]

 

 

Project

Taalkundig onderzoek naar Facebookberichten, om de volgende vragen te beantwoorden: hoe wijkt de digi-taal die gebruikt wordt in deze berichten af van het Standaardnederlands? En hoe verschillen Facebookberichten talig gezien van sms’jes, chats en tweets?

Prijzen

Onder alle deelnemers worden cadeaubonnen verloot. Let op: je komt alléén in aanmerking voor de prijzen als je ook het toestemmingsformulier volledig ingevuld opstuurt.

Voor meer informatie, zie ouders/verzorgers van deelnemers van 12 t/m 17 jaar en deelnemers van 18 t/m 23 jaar.

Logo CLS
Logo NWO

Privacy policy