Introductie

Welkom op de website van de Database Geschiedenis Nederlandse Taalkunde (DAGENTA). Deze database stelt zich als doel historische werken over de Nederlandse taal te ontsluiten. Uitgangspunt voor de database was de papieren collectie historische werken die prof. em. Geert Dibbets aanlegde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Student-assistent Bo Grisel heeft deze collectie in kaart gebracht onder supervisie van Marten van der Meulen en Nicoline van der Sijs. Voor zover beschikbaar heeft ze titels gekoppeld aan online beschikbare versies van de werken.

De collectie is nog in ontwikkeling. Op dit moment bestaat DAGENTA uit drie delen. Ten eerste zijn er werken die al digitaal beschikbaar zijn. Naar deze werken is een link geplaatst. Ten tweede is er een klein aantal nieuwe werken gedigitaliseerd, d.w.z. gescand en gelezen met optische tekenherkenning. In de meeste gevallen is gebruik gemaakt van een fotokopie, dus de kwaliteit kan matig zijn. Ten derde zijn er werken die alleen als kopie op de RU aanwezig zijn. Deze zullen op termijn ook worden ontsloten. Ook zal het mogelijk worden om door alle bestanden heen te zoeken.

Het is de bedoeling om in DAGENTA in de toekomst uit te breiden met andere werken op het gebied van de Nederlandse taalkunde.

Instructies

In onderstaand spreadsheet kan je de kolommen sorteren door te dubbelklikken op de header van de betreffende kolom. Kolommen kun je groter en kleiner maken. Je kan cellen selecteren en kopieren naar je eigen Excel.